یک کلام برای شما !

آمده ام تا شما را به زور به بهشت ببرم

Advertisements