مسلمین عقب نمانید

1231.jpg

من توضیحی ندارم. تشکر می کنم از خبرگزاری فارس. عکس از وبلاگ حذفیات تا اینجا آمده. نیروی انتظامی مثل همیشه» تشکر، تشکر «