قیمت قبر گران نخواهد شد.دونت ووری !

این خبر برای این است که هی نق نزنید همه چیز دارد گران می شود. مدیر عامل سازمان بهشت زهرای تهران مشت محکمی به دهن یاوه گویان زد و گفت قیمت « قبر » تا آخر فروردین گران نخواهد شد. زهر مار ! چرا ناشکری می کنید بنده گان خدا…

http://www.todaylink.ir/go/?id=6011

شهرام جزایری عرب و یکی از کشور های عربی

صبح روز یکشنبه بیست و هفت اسفندماه. خبر گزاری رسمی دولت ایرنا. شهرام جزایری عرب در یکی ا ز کشور های عربی خلیج فارس دستگیر شد. نقطه. از جزئیات این دست گیری هیچ چیز گفته نشده. نقطه. یک منبع آگاه امنیتی که نمی خواست نامش فاش شود در این مورد اشاره کرد که متعاقبن موارد بعدی اعلام خواهد شد. نقطه.

پ.ن: یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم!