خبرنگار خبرگزاری «انتخاب» از مازندران گزارش داد: با وجود تاکید مقامات ارشد نظام مبنی بر برخورد با طراح سوالات موهن در مورد پیامبر اسلام (ص)، باز هم این دسته از سوالات ، این بار در مازندران و در آزمون دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان با درجه توهین کم تر (!) منتشر شد.

بنابراین گزارش، یک مقام مسئول در آموزش و پرورش به خبرنگار «انتخاب» می گوید: طرح این نوع سوالات در مقاطع مختلف تحصیلی بسیار زیاد است. چنین مواردی – مسئله سوالات فرهنگیان و دانش آموزران استعداد درخشان مازندران -بسیار دیده شده است.

خبرنگار ما می گوید: استفاده از سئوالات سطحی و موهن در مورد زندگی پیامبر گرامی اسلام در آزمون دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان مازندران با اعتراض گسترده دانش آموزان و اولیاء آنان روبرو شد.

بنابراین گزارش، یکی از فرهنگیان بابلی که مادر یکی از تیزهوشان شرکت کننده در این آزمون است با ابراز تاسف از طرح چنین سوالاتی به خبرنگار ما می گوید : وقتی از فرزند تیز هوشم سئوال می کنند که حضرت محمد (ص) چگونه غذا می خوردند و در یکی از گزینه ها آمده است سر خود را به طرف غذا یا گوشت می بردند با خود می گویم آیای اینگونه سئوال موهن طرح کردن توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم نیست، من به عنوان یک فرهنگی واقعا خجالت می کشم.

وی ادامه داد: براستی در بین این همه نکات ارزشمند و نورانی در زندگی پیامبر گرامی اسلام، سئوال از نحوه غذا خوردن آن حضرت و گزینه های توهین آمیز چه هدفی را دنبال می کند.

برادر یکی از دانش آموزان سال سوم متوسطه مرکز تیزهوشان بابل نیز، ضمن محکوم کردن سئوالات طرح شده در این آزمون می گوید: القای اینکه پیامبر مثل بردگان بر سر سفره می نشست و یا اینکه پیامبر با چند نفس آب می خوردند و یا اینکه پیامبر موقع شانه زدن موی سر خود راهی از وسط سرش با شانه باز می کرد، چه مسائل مهم و اساسی است که باید در آزمونی که مربوط به نخبگان و استعدادهای درخشان یک جامعه است، مطرح شود

یکی از متولیان مرکز استعدادهای درخشان نیز با موهن خواندن تعدادی از سئوالات، با اظهار تاسف از روند تحجر گرایی و سطحی نگری در آموزش و پرورش گفت: بعد از طرح سئوالات توهین آمیز و موهن در آزمون ضمن خدمت فرهنگیان و بازتاب گسترده آن و همچنين عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش، انتظار می رفت سایر مراکز آموزش و پرورش، با حساسیت بیشتری نسبت به این قضیه برخورد می کردند.

وی در پایان گفت: گویی با گسترش تحجرگرایی و عدم بکارگیری نیروهای مجرب و کارشناس در مسئولیت های مختلف از جمله در طراحی سئوالات این مشکلات همچنان در آموزش و پرورش تداوم خواهد داشت و باید نمایندگان مجلس برای وضعیت تاسف بار امروز فکری اساسی کنند.

● متن سؤالات مسابقه سيره پيامبر اعظم(ص) بين مراكز استعداد درخشان مازندران 8اسفندماه« مقطع متوسطه»

6- اگر چيزي نزد پيامبر اعظم اضافه مي آمد آنرا چه مي كرد.    الف: آن را به مستحق مي داد
ب: آن را بين ياران خود تقسيم مي كرد.             ج: هركس نزدشان مي آمد و درخواست كمك داشت، ميداد.
د:تا شب دنبال كسي مي گشت كه مستحق باشد تا فردي را پيدا نمي كرد به خانه باز نمي گشت.  

7-حضرت محمد(ص) چگونه غذا مي خوردند.
الف: غذا يا گوشت را بطرف دهان خود مي آوردند .       ب: سر خود را بطرف غذا يا گوشت مي بردند.
ج:همانند ديگر مردمان غذا مي خوردند.                     د: غذا را خوب مي جويدند.

8- سيره پيامبر(ص) با ديگر مومنان قبل از ديدار چگونه بود.
الف: در مقابل آينه موهايش را شانه و خود را مرتب مي كرد.   ب: اگر آينه نبود مقابل ظرف آب مي ايستاد و خود را مرتب مي كرد.      ج: با لباس ياده به ديدار آنان مي رفت.           د: تا موهايش را شانه نمي كرد به ديدن كسي نمي رفت.

10- حضرت محمد(ص) يك ظرف آب را چگونه ميل مي كردند.
الف: با 3 نفس بسم ا… اول و آخر آن حمد خدا        ب: 3نفس هربار الحمدالله
ج: 1نفس اول بسم ا… و بعد حمد خدا                 د: 3نفس فقط بسم ا… مي گفتند.

27- كدام گزينه در مورد ويژگيهاي فردي حضرت محمد (ص) صحيح مي باشد.
الف: بر  سر سفره مانند بردگان مي نشست.     ب:مانند بردگان مي نشست و به حالت خنده به چهره ديگران خيره مي شد.    ج: هيچوقت براي خود غضب نمي كرد و مانند بردگان مي نشست.

28- گزينه صحيح را انتخاب كنيد.
الف: فرق باز كردن در موي سر از سنت است.   ب:‌موقع شانه كردن موي سر خود، راهي از وسط سرش با شانه بار مي كرد.    ج:رسول خدا هرگز موي سر خود را تفريق(از وسط جدا) نكرد.      د:الف و ب صحيح است.

●●● اخبار مرتبط

● متن سوالات توهین آمیز درباره رسول اکرم (ص) و افزایش احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش
http://www.tiknews.org/display/?ID=37336

● واکنش آيت‌الله‌ مكارم شیرازی به طرح سوالات توهین آمیز در مورد پيامبر (ص)
http://www.tiknews.org/display/?ID=37758

● عذرخواهي وزير آموزش و پرورش از مراجع تقليد و مردم
http://www.tiknews.org/display/?ID=37617