و اتفاق ساده ای دیگر ..

روز سه شنبه هفته گذشته آقای شهرام جزایری عرب در حین بازدید از اموال خود در دادگستری تهران با گول زدن مامورانش فرار کرد و در کوتاه ترین زمان ممکن یعنی بیست و چهار ساعت بعد امت همیشه در صحنه توسط سخن گوی قوه قضاییه از فرار این موجود خطرناک اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و شاید سکسی و عشقی مطلع شدند، صد البته جناب سخن گو گفتند که عکش اش را در جلوی تمامی مرز ها آویزان کرده اند و حتی سگ های شهرام یاب خود را در مبادی ورود و خروج بکار گرفته اند و به تمامی لنج داران گفته اند که اگر این بابا رو سوار کنید تخم هایتان را می کشیم.لذا بزودی شهرام جزایری عرب را خواهیم یافت و دوباره در پنجه عدالت وادار به « غلط کردم » می کنیمش.

خبر سه روز بعد : پیگیری پلیس ایران در کشور دبی برای یافتن شهرام جزایری

لبخند بزن !

خبر دیروز : شهرام جزایری با پاسپورت جعلی از کشور خارج شده بودو الان هم معلوم نیست کجاست

نتیجه اخلاقی : می دونید بعد از این خبر چند تا وزیر و وکیل و قاضی و مستشار و دربون در مجلس و مسوول دفتر حاج آقا و خود حاج اقا و فامیل های حاج آقا شب راحت سر بر بالین گذاشتند ؟

خبر امروز : شهرام جزایری عرب به چهارده سال زندان محکوم شد. چه حکم محکمی فقط حیف جای یکی خالیه

یک عکس : شما نمی توانید بفهمید این عکس در کنار کدام ساحل گرفته شده، فقط از خانم های بیکینی پوش می فهمید یه ساحل خوش آب و هوا است که سر سیاه زمستونی مردم اونجا می تونن لخت و پتی راه بروند. یک پسر تپل مپل که چون ریش هاشو تازه زده پوستش برق می زنه، با شلوارک گل و بته دار و پیراهن کوبایی در حالی که سیگار برگ دستشه و گیلاس کوکتلش هم پر یخ رو میزش گذاشته با لبخند از پشت عینک دودیش معلوم میشه به دوربین نگاه می کنه. 

شب راحت بخوابید دوستان حکم غیابی صادر شد. شهرام جزایری عرب گم شد و قص الهذا