يه قصه درسته نه دست و پا شكسته

روز هشتم  يك روز ، حسن كچلي بود كه هر چه از اين ((تونيك)) ها و ((محلول)) ها به سرش زده بودند يك لاخ مو به سرش سبز نشده بود. اين حسن كچل ما كه هر روز لنگ هاشو دراز مي كرد و روي تخت توي حياط خونه ننه شون ولو مي شد با خودش فكر كرد مگه از بقيه صاحب نظران و دياليكتاتورها چي كم داره، فوقش تنها تفاوتش سركچلش است كه آنهم با كاشت مو حل ميشه، لذا دست برد به جيب و موبايل از نيام كشيد و زنگ زد به يكي از رفقا كه: فلاني ما يك مقدار پول داريم كه بعد از شست و شو هنوز رنگش نرفته، بندازيم تو كار ماشين خوبه يا نه؟ طرف هم كه نون و نمك حسن خان كچل را خورده بود گفت: اي حسن جان شما كه خودت بهتر مي دوني كه با توجه به اينكه از سال ديگر بنزين ((هاتوتو)) ديگه كي ماشين مي خره ، تازه اگه بخره خودروسازان خودشون توي اين ليزبازار يك عالم شركت ((ليزينگ)) دارن.پس به جاي بحث شيرين خودرو برو سراغ خريد گوجه فرنگي كه يك شبه ره صدساله رفته اي، اي مرد كچل.مي گويند حسن يك فقره شاخ نقلي از سرش سبز شده بود فرمود كه آخه گوجه فرنگي را چه به ((بيزنس)) مردك! حتي وي با خط ADSL اي كه داشت جستجويي برروي اينترنت كرد و از خبر ورود ناو (( استينيس)) به خليج فارس ديد تا نامه پادشاه عربستان به ما،حتي ديد كه سازمان انرژي اتمي صحبت هاي دانشمند لايق در سياست خارجي را (( جناب بروجردي)) تكذيب كرده كه گفته اند 3 هزار سانترينيوژ را راه مي اندازند، اما در اين بين از گوجه فرنگي خبري نبود.لذا گفت: رفيق نامرد به تو مي گن، ما رو بگو روي طناب كي رخت پهن مي كنيم… كه آن دوست در جواب گفت: اي حسن خان غافلي بابا، تو در كجاي عالم يك شبه گوجه فرنگي مي توني پيدا كني كه قيمتش دو برابر روز قبل شده. بخر بريز سردخونه دو هفته بعد بده تو بازار فقط دور و بر (( نارمك)) ارزون بده همه چي درسته…گويند حسن گفت: به دريا در منافع بيشمار است وليكن راحت در كنار است. لذا پولش را رفت ريخت توي يكي از صندوق هاي قرض الحسنه كه روزشمار، تپل 17 درصد سود مي دهند و قصه ما بسر رسيد، كلاغه هم نمي دونم چي شد. اما نتيجه اخلاقي كه از اين داستان مي گيريم:1-    آقاي بروجردي بهتر است مراقب باشند كه يكهو كار دست خودشان ندهند و گاهي از اين وردستي، اون وردستي هم يك سؤالي بكند. بعد بفرمايند.2-        هولوكاست روي هم رفته چيز مزخرفي است و  وجود نداشته چه در ايران چه در اروپا.3-        آب و هواي داووس خيلي خوبه جاي شما خالي چون جون مي ده براي اسكي و مصاحبه .4-        حسن كچل بهتر بره مو بكاره تا به كمالاتش اضافه بشه.5-        آقاي رئيس جمهوري فرمودند ما از اين بادها نيستيم كه به اين بيدها بلرزيم.6-        آمريكا ميگه بعد از اين هر چي نظامي ايراني تو عراق ديديم مي كشيم لذا: فوتينا!7-        سناريو خوب براي تهيه فيلم خريداريم.سعي كنيد زياد نتايج اخلاقي از يك ستون مردني، فزرتي مثل روز هشتم نگيريد چون ((اور دوز over doz)) مي كنيد. در پايان لازم است به كساني كه به ستون و كلمه (( چيزش)) اعتراض مي كردند بگويم، ديديد بدون ((چيز)) هم اين ستون كلي نتيجه اخلاقي مي دهد.