عجب شبی بود …!!!

 (خطاب به مالک 6 دانگ این وبلاگ: اگر خواستید می تونید شرح مفصل تری در مورد این تیتر بدید!)

با اجازه …