کسی هست که باید ازش تشکر کنم، البته الان ور می داره ده تا غلط املایی از این تو در میاره و تهدیدم می کنه که پسورد ام رو عوض می کنه